EEN PLAN IN ÉÉN DAG  (€ 18.30 ex. btw)

Als je iets wilt bereiken, heb je een plan nodig. Liefst concreet, onderbouwd en haalbaar, zonder luchtfietserij en zeker niet theoretisch. Dat plan is jouw leidraad en anderen weten precies wat jij wilt bereiken. En zullen (willen) meedoen. Dit werkboek focust zich op korte termijnplannen, zeg van één jaar. De structuur heb je binnen één dag te pakken en je weet dan ook welke (kennis)gaten er nog te vullen zijn. Met de antwoorden op 5 simpele vragen: Aan wie? Wil jij? Waarom? Wat verkopen? En hoe? Heb je een goed plan. Een plan wat moet leiden tot méér loyale klanten, met daarbij méér tevredenheid en méér (rendabele) omzet en/of méér winst. En … méér plezier.

Het werkboek is een logisch vervolg op het vorige boek “Er zit wel omzet in aardig zijn”, omdat hier duidelijk wordt hoe je dat in de praktijk moet doen. Handig voor jouw volgende plan.

Bestel het boek hieronder.

Alle modellen uit het boek zijn hier gratis te downloaden.

Een plan in één dag - Boek Wim van Gennip
kaft 2x

ER ZIT (WEL) OMZET IN AARDIG ZIJN  (15.55 ex. btw)

Aardig zijn is de basis van uw omzet en succes. Dan bedoelen we niet alleen aardig gedrag, maar ook – en vooral – uw aardig aanbod: de producten en/of diensten die u levert. In het kort gezegd: dat doen wat de klant wil!

Daar hebben we een boek over geschreven. Het biedt u meer duidelijkheid en maakt het voor u makkelijker om ervoor te kiezen ook aardig te blijven of te worden.

Bestel het boek hieronder.

HÉ DROEFTOETER  (15.55 ex. btw)

Hé Droeftoeter, gaat over mensen die (on)bewust tegenwerken en zo de resultaten van het bedrijf sterk negatief beïnvloeden. Deze “Droeftoeters” frustreren de boel enorm en laten de energie van hun collega’s weg stromen. Bedrijven kunnen het zich niet permitteren om door een Droeftoeter geleid te worden of Droeftoeters in dienst te hebben. Zij moeten maximaal klantgericht bezig zijn. Bestel het boek hieronder.

HE DROEFTOETER - BOEK WIM VAN GENNIP
HAANTJES LEGGEN GEEN EIEREN - BOEK WIM VAN GENNIP

HAANTJES LEGGEN GEEN EIEREN  (15.55 ex. btw)

In “Haantjes leggen geen eieren” staat de complexe leefwereld van hanen en kippen centraal, die veel overeenkomsten blijkt te hebben met onze (zaken)wereld.

En dan meer in het bijzonder de hoeveelheid nutteloos gekakel in vergaderingen en allerlei overleggen. Bestel het boek hieronder.

Bestelformulier

Het nieuwe boek “Een plan in één dag” kost € 18,30 excl. 9% BTW. Daar komen nog bezorgkosten bij van € 1,95 incl. BTW per boek (vanaf 5 boeken € 7,50 totaal). Zoals je wellicht bekend is, bestaat er een zogenaamde vaste boekenprijs in de boekenbranche, waarvan niet afgeweken mag worden. Ook niet door mij. De factuur zit straks bij het boek bijgesloten. Ik wens je alvast veel leesplezier.

De andere boeken zijn nog beperkt bestelbaar. Ze waren toen voordeliger omdat sinds die tijd de kosten van bijvoorbeeld papier enorm gestegen zijn.