kaft 2x

ER ZIT (WEL) OMZET IN AARDIG ZIJN

Aardig zijn is de basis van uw omzet en succes. Dan bedoelen we niet alleen aardig gedrag, maar ook – en vooral – uw aardig aanbod: de producten en/of diensten die u levert. In het kort gezegd: dat doen wat de klant wil!

Daar hebben we een boek over geschreven. Het biedt u meer duidelijkheid en maakt het voor u makkelijker om ervoor te kiezen ook aardig te blijven of te worden.

Bestel het boek hieronder.
Alle modellen uit het boek zijn hier gratis te downloaden. Aardig hè?

HÉ DROEFTOETER

Hé Droeftoeter, gaat over mensen die (on)bewust tegenwerken en zo de resultaten van het bedrijf sterk negatief beïnvloeden. Deze “Droeftoeters” frustreren de boel enorm en laten de energie van hun collega’s weg stromen. Bedrijven kunnen het zich niet permitteren om door een Droeftoeter geleid te worden of Droeftoeters in dienst te hebben. Zij moeten maximaal klantgericht bezig zijn. Bestel het boek hieronder.

HE DROEFTOETER - BOEK WIM VAN GENNIP
HAANTJES LEGGEN GEEN EIEREN - BOEK WIM VAN GENNIP

HAANTJES LEGGEN GEEN EIEREN

In “Haantjes leggen geen eieren” staat de complexe leefwereld van hanen en kippen centraal, die veel overeenkomsten blijkt te hebben met onze (zaken)wereld.

En dan meer in het bijzonder de hoeveelheid nutteloos gekakel in vergaderingen en allerlei overleggen. Bestel het boek hieronder.

Bestelformulier

De boeken kosten € 16,95, incl. 9 % BTW. Daar komen nog bezorgkosten bij van € 2,95 per boek (vanaf 5 boeken € 7,50 totaal). Zoals u wellicht bekend is, bestaat er een zogenaamde vaste boekenprijs in de boekenbranche, waarvan niet afgeweken mag worden. Ook niet door ons. De factuur zit straks bij het boek bijgesloten. Ik wens u alvast veel leesplezier.